یا هو..

گر مرد رهی میان خون باید رفت - ار پای فتاده سرنگون باید رفت

اغازه سال 1393 مبااارک

سال نو همگی مبااارک هوووراااا هورررااااااااااااااااااااااااااا


[ جمعه یکم فروردین 1393 ] [ 22:28 ] [ **mina ]

[ ]

من عاشقه لاکم یعنی...!!!!خیلی طرحش سخته !!!! نه؟؟؟؟؟؟

[ یکشنبه بیست و نهم دی 1392 ] [ 22:16 ] [ **mina ]

[ ]

[ یکشنبه بیست و نهم دی 1392 ] [ 22:11 ] [ **mina ]

[ ]

بازم حسین پناهی

[ یکشنبه بیست و نهم دی 1392 ] [ 22:6 ] [ **mina ]

[ ]

حسین پناهی واسه من کسیه که وقتی نوشته هاشو میخونم ارامش میگیرم.

[ یکشنبه بیست و نهم دی 1392 ] [ 21:34 ] [ **mina ]

[ ]

Merry Christmas

[ یکشنبه بیست و نهم دی 1392 ] [ 21:26 ] [ **mina ]

[ ]

خواستگاری

خر عاشق

خری آمد بسوی مادر خویش                     که ای مادر چرا رنجم دهی بیش  

برو امشب برایم خواستگاری                     اگر تو کره ات را دوست داری  

خر ما در بگفتا کره خر جان                       تو را من دوست دارم بهتر ازجان  

میان این همه خر های خوشگل                یکی را  رد بزن این نیست مشکل

خرک از شادمانی گریه سرداد                   به رویا های خود  هم بال و پر داد 

خرک گفتا به مادر ای عزیزم                       خر همسایه را یک روز دیدم 

به من چشمک زد و ازجا پریدم                     مثال آهویی در دشت بیدم 

از آن پس عاشق و دیوونه گشتم                 همانند خری مستانه گشتم 

بگفتا مادرش ای کره خر جان                      روم امشب بسوی دختر خان 

خر خان گفت با او ای پسر جان                    گران باشد مهر دختر خان  

دوپالون دوجالون شنبلیله                          دو من ینجه هزار هکتار طویله  

همانا گفت خر گل ای پدرجان                    مینداز سنگ سنگین ای عزیز جان  

همی عشق است مهر است و محبت            شود آن جایگاه پول وثروت 

خر خان با مشقت گشت راضی                     از این پیوند نه از حقه بازی 

خرک رفت و بزرگان را خبر کرد                      درون آینه خود را نظر کرد  

فرستادند خر گل را به خرواش                      بزدند پشمهایش هر چه او داشت 

امید است داستان این خر خان                 شود سر مشق٬زه کار جوانان

[ سه شنبه سی و یکم مرداد 1391 ] [ 15:51 ] [ **mina ]

[ ]

فروغ فرخزاد

کاش چون پاییز بودم

کاش چون پاییز بودم

کاش چون پاییز خاموش و ملال انگیز بودم

برگ های ارزوهایم یکایک زرد می شد

افتاب دیدگانم سرد می شد

اشمان دیده ام پر درد می شد

ناگهان طوفان اندوهی به جانم چنگ می زد

اشک هایم همچو باران دامنم را رنگ می زد

و چه زیبا بود اگر پاییز بودم

وحشی و پر شور و رنگ امیز بودم

شاعری در چشم من می خواند

شعری اسمانی

در کنارم قلب عاشق شعله می زد

در شرار اتشی درد نهانی

نغمه من

همچو اوای نسیم پر شکسته

عطر غم می ریخت بر دل های خسته

پیش رویم:

چهره تلخ زمستان جوانی

پشت سر:

منزلگه اندوه و درد و بد گمانی

کاش چون پاییز بودم

کاش چون پاییز بودم


[ چهارشنبه هفدهم خرداد 1391 ] [ 11:7 ] [ **mina ]

[ ]

دل نوشته

 

چه ساده لوحانه می نگریستم در کودکی...

به صفحات پر زرق وبرق دفتر نقاشی ام...

و فکر می کردم زندگی همیشه همیشه...

 از این دریچه, دیدنی ست...

اه چه اندیشه ی کودکانه ای...

در چشمان کوچکم موج می زد...

حال می فهمم که ان زندگی رنگارنگ نبوده...

بلکه چشمان کوچکه من  همه چیز را...

به رنگ مداد رنگی هایش می دیده...

وگرنه زندگی همیشه رنگی است...

که ما بر ان می کشیم و می رویم...

 فکر زیبا زندگی رو زیبا میکنه مهم نیست دیگران چی فکر میکنن این تویی که مهمی!!!!!!!!!!!!

بهترین دعاهای قشنگ دنیا برای چشمای قشنگت............

برام نظر بذارید راجع به این شعر منتظرمااااااااااااااااااااااااااا.

[ سه شنبه نهم خرداد 1391 ] [ 11:32 ] [ **mina ]

[ ]

       

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،